Week1


กิจกรรมจิตศึกษา

สัปดาห์ที่ 1
เป้าหมาย
กระบวนการ
 สื่อ/อุปกรณ์
วันจันทร์
11ม.ค.59
-จินตนาการ
-พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน

กิจกรรม:  ดอกไม้ในแจกันแห่งรัก
ขั้นเตรียม  : Body scan / Brain  Gym งูใหญ่กับสุนัขจิ้งจอก/ ขนมจีบกับซาลาเปา
ขั้นกิจกรรม  : 
- ครูเล่าเรื่องราวของนางฟ้ากับแจกันใบสวยให้นักเรียนฟัง ครูให้นักเรียนช่วยปักดอกไม้จากฝ่ามือที่แสนอบอุ่นเพื่อมอบความรักให้แก่กัน
 - ครูนำอุปกรณ์ มาให้นักเรียนดู(จานสีน้ำ / ถังน้ำ /ผ้าเช็ดมือ/กระดาษวาดภาพแจกัน)
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  "นักเรียนเห็นอะไรบ้าง?"
  "มีสีอะไร/สีภาษาอังกฤษเรียกว่าอย่างไร? มีทั้งหมดกี่สี ?
"นักเรียนเคยเห็นดอกไม้สีอะไร และชื่อดอกอะไรบ้าง?"  -ครูนำกระดาษที่วาดภาพแจกันไปวางไว้ตรงกลางและสาธิตวิธีพิมพ์ภาพจากฝ่ามือลงบนแผ่นภาพแจกันให้นักเรียนดู
-เชิญคนที่พร้อมมาช่วยพิมพ์ภาพลงบนแผ่นภาพแจกันทีละคน
- ครูและนักเรียนช่วยกันตั้งชื่อแจกัน
ขั้นจบ :   ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower
-เพลงพัฒนา 
  คลื่นสมอง

-สีน้ำ
- ผ้าเช็ดมือ-ถังน้ำล้างมือ-แผ่นภาพแจกัน
วันอังคาร
12 ม.ค.59
- จินตนาการ/ความคิดสร้างสรรค์
- คณิตศาสตร์รูปร่างรูปทรง

-ความคิดเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เคยพบ


กิจกรรม: ต่อเติมรูปร่างมหัสจรรย์

ขั้นเตรียม: Body scan/Brain Gym งูใหญ่กับสุนัขจิ้งจอก/ ขนมจีบกับซาลาเปา
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์

 โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง? / และมีลักษณะคล้ายกับอะไร?”
- ครูสาธิตวิธีการทำให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง
- ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียน  ดังนี้
 กระดาษครึ่ง A4 จำนวน 1 แผ่นที่มีรูปร่าง อยู่  1  รูป /ปากกาเมจิก  1 ด้าม
- นักเรียนรับ-ส่งอุปกรณ์กันอย่างนอบน้อม- นักเรียนวาดภาพต่อเติมรูปร่างตามจินตนาการหนึ่งรูปที่นักเรียนอยากให้เป็น 
- เมื่อทุกคนต่อเติมเสร็จ นักเรียนได้เล่าถ่ายทอดภาพวาดทีละคน
-นักเรียนส่งชิ้นงานใส่ตะกร้าส่งกลับครูอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ :  ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower           
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ปากกาสีเมจิก
- กระดาษ
A4
วันพุธ
13 ม.ค.59
- กำกับสติ/สมาธิ 
-ผ่อนคลาย- รับรู้ลมหายใจ- เห็นคุณค่าของตนเอง
กิจกรรม: โยคะ

ขั้นเตรียม: Brain Gym  งูใหญ่กับสุนัขจิ้งจอก/ ขนมจีบกับซาลาเปา/สัมผัสร่างกาย

ขั้นกิจกรรม :-ครูนักเรียนยืนด้วยขาที่แข็งแร็งอย่างมั่นคง จากนั้นกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างช้าๆ  ขณะที่ทำท่าโยคะทุกคนรับรู้ลมหายใจเข้า-ออก-ครูเริ่มท่าโยคะท่าแรกที่ท่ายืน โดยให้นักเรียนเป็นผู้นำในการทำท่าโยคะคนละ 1 ท่า  ดังนี้
- ท่ายืน  *  ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้/เครื่องบิน
- ท่านั่ง   * เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน *  จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan 5 นาที
- ครูพานักเรียนแตะสัมผัสร่างกายส่วนต่าง ๆ ให้รับรู้ถึงความพร้อมของร่างกาย

 ขั้นจบ : ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง

วันพฤหัสฯ

14ม.ค.59
-การใช้ประสาทสัมผัสจากการฟังเสียง
-รู้สึกชื่นชมเสียงดนตรี/สุนทรียะ- เกิดสมาธิในการฟังเสียง
-รู้สึกผ่อนคลาย
กิจกรรม :  เสียงดนตรีจากน้ำ

ขั้นเตรียม : Body  scan / Brain  Gym3ท่า  ท่าขนมจีบซาลาเปา / กระต่าย กอหญ้า /นับนิ้วจำนวน

ขั้นกิจกรรม :- ครูนำแก้วใส่น้ำ 5 ใบ (แต่ละใบระดับน้ำไม่เท่ากันและติดเบอร์ 12345ไว้ข้างแก้ว) ใช้ผ้าคลุม ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนคิดว่ามีอะไรที่อยู่ใต้ผ้า?"
- ครูเปฺิดผ้าคลุมออกแล้วใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
" นักเรียนเห็นอะไร? "
  "น้ำมีประโยชน์อย่างไร? ""นักเรียนเคยเห็นน้ำที่ไหน?"
"นักเรียนคิดว่าน้ำมีเสียงหรือไม่ ?/ และเคยได้ยินเสียงน้ำจากที่ไหนบ้าง? " "นักเรียนคิดว่าน้ำจะทำให้เกิดเป็นเสียงดนตรีได้หรือไม่?"
- ครูเคาะแก้วน้ำทีละใบให้นักเรียนฟังเสียงแล้วเคาะอีกรอบให้นักเรียนทายว่าเป็นเสียงน้ำแก้วเบอร์ไหนโดยใช้ผ้าคลุมตอนเคาะ- ครูให้นักเรียนเดินมาเคาะแก้วแล้วแล้วฟังเสียงทีละคน  - ครูใช้คำถามให้คิด “นักเรียนคิดว่าทำไมแก้วน้ำแต่ละใบเมื่อเคาะแล้วเสียงไม่เหมือนกัน?/ แก้วน้ำแต่ละใบมีเสียงต่างกันอย่างไร?”
ขั้นจบ : ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower
-เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-แก้วใส่น้ำ   5 ใบ(แต่ละใบระดับน้ำไม่เท่ากันและติดเบอร์ 12345ไว้ข้างแก้ว)-ไม้เคาะเสียง
-ผ้าคลุม
วันศุกร์
15ม.ค.59
-คิเชื่อมโยงประสบการณ์
-ทักษะการฟัง
-การเล่าเรื่องราวสื่อสารทางภาษา
กิจกรรม: เรื่องเล่าจากประการณ์ในช่วงปิดเทอม
ขั้นเตรียม : Body  scan / Brain  Gym 3 ท่า กำ-แบ /สัมผัสนิ้วสลับนิ้วนางนิ้วชี้/กระต่ายกับกอหญ้า
ขั้นกิจกรรม :
  - ครูให้นักเรียนเล่าประสบการณ์ต่าง ๆ ในช่วงปิดเทอมให้ครูและเพื่อน ๆ ฟัง  -ครูเล่าเรื่องราวในช่วงปิดเทอมให้นักเรียนฟังเป็นคนแรก
-นักเรียนเวียนกันเล่าเรื่องราวของตัวเองให้เพื่อน ๆและครูฟังทีละคน


ขั้นจบ : ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower
-เพลงพัฒนาคลื่อนสมองภาพกิจกรรมจิตศึกษา 

วันจันทร์
กิจกรรม:  ดอกไม้ในแจกันแห่งรัก


วันอังคาร
กิจกรรมต่อเติมรูปร่างมหัสจรรย์วันพุธ
กิจกรรมโยคะ


วันพฤหัสบดี
กิจกรรม :  เสียงดนตรีจากแก้วน้ำ


วันศุกร์
กิจกรรมเรื่องเล่าจากประการณ์ในช่วงปิดเทอมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น