Week2

กิจกรรมจิตศึกษา
สัปดาห์ที่ 2
 เป้าหมาย
 กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์

วันจันทร์18 ม.ค.59จินตนาการ
- พัฒนากล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน
-มีสติ/จดจอ
-เห็นคุณค่าของธรรมชาติ
กิจกรรม: นกน้อยจากลูกไม้
ขั้นเตรียม
 :  ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym  ท่ากระต่ายกับกอหญ้า / งูใหญ่กับหมาป่า/สัมผัสส่วนต่างๆของร่างกาย
ขั้นกิจกรรม
 :
 - ครูเล่าเรื่องราวลูกนกผู้แสนโดดเดี่ยว ครูให้นักเรียนช่วยหาเพื่อนให้นกน้อย-ครูนำอุปกรณ์มาให้นักเรียนดู (ลูกหมากไม้ /กระดาษสี/กาว/กรรไกร  )
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนเห็นอะไร?"
 "เคยเห็นที่ไหน?""มีลักษณะคล้ายอะไรบ้าง?" "สามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง"
ครูเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
- ครูสาธิตวิธีการทำให้นักเรียนดูและชี้แจงให้นักเรียนหยิบอุปกรณ์คนละ ชุด(ครูใส่อุปกรณ์ใส่ถ้วยเป็นชุด
-รอสัญญาณความพร้อมและส่งอุปกรณ์ให้นักเรียน นักเรียนรับส่งอย่างนอบน้อมโดยครูไหว้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนทุกครั้งแล้วส่งไปทั้งสองด้านพร้อมๆกัน
ครูให้นักเรียนตั้งชื่อนกของตนเองทีละคนครูให้พี่ๆเก็บชิ้นงานและอุปกรณ์ใส่ถ้วยไว้ที่หน้าบ้าน เพื่อรอตะกร้าส่งมา ก่อนรับ
-ส่งนักเรียนจะไหว้กันอย่างนอบน้อม
ขั้นจบ
 :     ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower
-เครื่องเล่นเพลงพัฒนาคลื่นสมอง-ลูกไม้กระดาษสี
-กาว
กรรไกร
วันอังคาร
19ม.ค.59
ภาษาไทย เรียนรู้การผสมคำง่ายๆ /รู้จักพยัญชนะและสระเดี่ยว ผ่านรูปภาพ -การคิดเชื่อมโยง   -จดจอ
กิจกรรม : ผสมคำจากภาพ
ขั้นเตรียม
    : Body  scan / Brain  Gym  เลนูกับกอหญ้า/ซาลาเปากับถาดลองขั้นกิจกรรม  : -ครูนำบัตรภาพตัวอักษรและสระเดี่ยวมาให้นักเรียนดูครูใช้คำถาม "นักเรรียนเห็นอะไร?เป็นภาพตัวพยัญชนะใด?""ตัวพยัญชนพตัวใดมีลักษณะคล้ายกันบ้าง?""มีสระอะไรบ้าง?(-ะ   / -า  / ิ   /ี )"ครูส่งรูปภาพพยัญชนะ นักเรียนรับ-ส่ง อย่างนอบน้อม- ครูให้นักเรียนบอกว่าตนเองได้ภาพพยัญชนะอะไร-ครูสาธิตการผสมคำให้นักเรียนดู คำ แล้วให้นักเรียนทดลองผสมคำทีละคนตามตัวสระที่ครูโชว์ให้ดูนักเรียนรับ-ส่งบัตรภาพพยัญชนะกลับมาให้ครูอย่างนอบน้อม

 - ขั้นจบ   :   ไหว้ขอบคุณ / กอดเสริมแรง/Empower
-เครื่องเล่นเพลงพัฒนาเคลื่อนสมอง-บัตรภาพพยัญชน-บัตรภาพสระ
วันพุธ20ม.ค.59
-กำกับสติ-รับรู้ลมหายใจ-เห็นคุณค่าของตนเอง-การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่ว-พัฒนากล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย
กิจกรรม  :  กายบริหาร ขั้นเตรียม : Brain  Gym งูใหญ่กับสุนัขจิ้งจอก/ ขนมจีบกับซาลาเปา/ กำ-แบมือ -ท่านั่ง*   นั่งเหยียดขามือแตะปลายเท้าก้มศีรษะให้ชิดหัวเข้า/ไขว้ขาแล้วบิดตัว - ท่านอน*  ยกเท้าขึ้นขึ้นลงสลับกัน /ยกช่วงเองขึ้นไหล่ติดพื้นมือแนบลำตัว - ท่านอน*  ยกเท้าขึ้นขึ้นลงสลับกัน /ยกช่วงเองขึ้นไหล่ติดพื้นมือแนบลำตัว - ท่านอน*  ยกเท้าขึ้นขึ้นลงสลับกัน /ยกช่วงเองขึ้นไหล่ติดพื้นมือแนบลำตัว

ขั้นกิจกรรม  :  -นักเรียนทำท่าทางการบริหารตามครู โดยฝึกกำหนดลมหายใจ เข้า-ออก -ท่ายืน*  ยกมือทั้งสองข้างชูขึ้นแล้วยืดลำตัวเขย่งปลายเท้าให้สูงที่สุด/ กางแขนบิดลำตัว /ก้มตัวลงใช้มือแตะปลายเท้าสลับข้างไปมา-นอนท่าปลาดาว 5 นาที (Body  scan)
ขั้นจบ   :
 ไหว้ขอบคุณ / Empower
-เครื่องเล่นเพลงพัฒนาคลื่อนสมอง
วันพฤหัสฯ
21ม.ค.59
-กำกับสติ/จดจ่อพัฒนากล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน-ความคิดสร้างสรรค์-ใช้ประสาทสัมผัสทั้งห้า-กล้ามเนื้อมือและตาประสานสัมพันธ์กัน
กิจกรรม : ประดิษฐ์ดอกไม้แสนสวยจากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม ขั้นเตรียม : Body  scan / Brain  Gym ขนมจีบกับถาดตัวเอล/กระต่ายกับกอหญ้า/นับเพิ่มสัมผัสร่างกาย
ขั้นกิจกรรม
 :    -ครูนำอุปกรณ์มาให้นักเรียนสังเกตดู
(ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่มที่หมดแล้ว /ไม้ตะเกี่ยบ/กาวสองหน้า/กรรไก)
ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไร/เห็นแล้วคิดถึงอะไร/มีลักษณะต่างกันอย่างไร/นักเรียนคิดว่าเราสามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง/ทำอย่างไร?”   - ครูสาธิตขั้นตอนการทำพร้อมเชิญคนน่ารักที่ส่งสัญญาณมารับ (ถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม/ไม้ตะเกียบ/กรรไกร)
- เมื่อทุกคนพร้อมครูให้นักเรียนใช้มือและตาที่แข็งตัดกะดาษเป็นเส้นเล็ก นักเรียนนำกาวสองหน้ามาติดแล้วนำไปม้วนใส่ไม้ตะเกี่ยบ-เมื่อทุกคนทำเสร็จเสร็จแล้วครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด 
นักเรียนจะนำดอกไม้ที่ตนเองทำ นักเรียนจะนำไมมอบให้ใคร” - ครูให้นักเรียนที่พร้อมได้นำดอกไม้ที่ทำไปใส่ในแจกันและนำอุปกรณ์ที่ทำใส่ตะกร้า ที่วางไว้ตรงกลาง
ขั้นสรุป :ไหว้ขอบคุณ/กอดเสริมแรง/Empower
-เพลงพัฒนาสมอง-ไม้ตะเกี่ยบ-กรรไกร-กาวสองหน้า-แจกัน
วันศุกร์22ม.ค.59
-ส่งเสริมทักษะการฟังการสื่อสารทางภาษา- จินตนาการ - สร้างสรรค์ - ทักษะการคิดเชื่อมโยง
กิจกรรม: แต่งประโยคตามภาพที่ได้

ขั้นเตรียม: Body scan/Brain Gym ขนมจีบกับถาดตัวเอล/นับมือ 1-20
- ครูเล่านิทานเรื่อง สิ่งมีชีวิตในทะเล” ให้นักเรียนฟัง
- ครูแนะนำอุปกรณ์( ปากกาสี/กระดาษ A4) - นักเรียนได้เล่าถ่ายทอดภาพวาดทีละคน
ขั้นกิจกรรม :
 - ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด  นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และนำไปทำอะไรได้บ้าง- ครูส่งอุปกรณ์ นักเรียนไหว้รับ-ส่ง อุปกรณ์อย่างนอบน้อม- นักเรียนวาดภาพตามนิทานที่ได้ยินจากนิทาน
- ครูและนักเรียนร่วมกันทบทวนเรื่องเล่านิทานขั้นสรุป
 :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower           
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง - ปากกาสี - กระดาษ A4

ภาพกิจกรรมจิตศึกษา


วันจันทร์
กิจกรรม: นกน้อยจากลูกฝาง


วันอังคาร
กิจกรรม : ผสมคำจากภาพ

วันพุธ
กิจกรรม  :  กายบริหาร
วันพฤหัสบดี
 กิจกรรม : ประดิษฐ์ดอกไม้แสนสวยจากถุงน้ำยาล้างจาน

วันศุกร์
กิจกรรม  :  แต่งประโยคตามภาพที่ได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น